Logo

 

LINKS
Työryhmän kokoonpano:
Ritva Okkonen ja Vesa Krökki /Humanpolis Rokua www.humanpolis.fi
toiminta perustuu uusimpaan tutkimustietoon ihmisen hyvinvoinnista. Toiminnassaan se hyödyntää hyvinvointi- ja ympäristöteknologiaa sekä koulutus-, tutkimus- ja yritysyhteistyötä.

Heli Kaikkonen ja Heino Kuha /Rokua konserni www.rokua.com
tarjoaa hyvinvointia ja terveyttä lisääviä palveluja laadukkaasti ja monipuolisesti työikäisille, erityisryhmille ja senioreille

Asko Merilä /Utajärven kunta www.utajarvi.fi
alueellinen merkittävä kehittäjätaho

Kari Siponen ja Pirjo Ehrola /Oulun invalidien yhdistys www.ouluninvalidienyhdistys.net
yhdistys edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoo heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon

Pertti Sankilampi ja Veli-Pekka Cajan /Respecta Oy www.respecta.fi
yritys tuottaa apuvälineisiin perustuvia tutkittuja ja yksilöllisiä palveluja, joiden tavoitteena on ihmisen toimintakyvyn, elämänlaadun ja elinpiirin parantaminen.

Timo Saranpää /MatkaSeniorit Oy www.matkaseniorit.fi
ryhmämatkatoimisto, joka toteuttaa matkoja ryhmille: yhdistyksille, kerhoille, yrityksille tai ystävill
  make it accessible  
 
 
MIT! - Make it accessible! Promote barrier-free travelling for senior citizens and people with handicaps
through innovative marketing strategies based on awareness of specific requirements, needs and active interest in social inclusion 504655-LLP-1-2009-1-DE-LEONARDO-LMP

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen
sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.
Logo Leonardo da Vinci