Logo

 

POVEZAVE
ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje www.sent.si

Zveza paraplegikov Slovenije www.zveza-paraplegikov.si

ZDUS - Zveza društev upokojencev Slovenije www.zdus-zveza.si

Direktorat za invalide, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve www.mddsz.gov.si

Direktorat za turizem, Ministrstvo za gospodarstvo www.mg.gov.si

Projekt CETA - Competitiveness for a European Tourism for All ceta.enat.be, www.ntz-nta.si

Equal Tourist - Razvoj turistične ponudbe za osebe s posebnimi potrebami www.invalidom-prijazno.eu,
www.ntz-nta.si/content.asp?ID=6330

Projekt ITTI - Izboljšanje dostopnosti preko izobraževanja v turizmu www.ntz-nta.si/content.asp?ID=6691

Projekt Training in the Space www.ntz-nta.si/content.asp?ID=6524

Projekt TURAG4ALL – Turistična agencija za osebe s posebnimi potrebami www.ntz-nta.si/content.asp?ID=6717
  make it accessible  
 
 
MIT! - Make it accessible! Promote barrier-free travelling for senior citizens and people with handicaps
through innovative marketing strategies based on awareness of specific requirements, needs and active interest in social inclusion 504655-LLP-1-2009-1-DE-LEONARDO-LMP

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne
predstavlja stališč Evropske komisije.
Logo Leonardo da Vinci