Logo

 

MITÄ MIT! TARKOITTAA?
Hankkeen lyhytnimi tulee sanoista “Make It Accessible”- Tehdään siitä helppokäyttöistä ja helposti saavutettavaa. Pääasiassa pienten ja keskisuurten matkailuyritysten hoitama matkailun osa-alue on erittäin tärkeää Euroopan taloudelle ja esteetön matkailu on tärkeä eurooppalaisen matkailupolitiikan osa-alue. Euroopan unionin alueella on noin 37 miljoonaa ihmistä, jotka ovat liikuntarajoitteisia ja he edustavat yhä kasvavia matkailumarkkinoita.

Parantuva saavutettavuus koskettaa myös ikääntyvää väestöä: kaikkiaan noin 120 miljoonaa liikuntarajoitteista tai ikääntyvää henkilöä Euroopassa toivottaisi tervetulleeksi parannetun saavutettavuuden.
KOHTEENA PIENET JA KESKISUURET YRITYKSET
Pienille ja keskisuurille matkailuyrityksille on elintärkeää tarkastella aktiivisesti tätä muutosta kehittämällä uusia tuotteita ja palveluita vastaamaan kasvavaa kysyntää, tarkentaa käyttäjäkuvaa ja kommunikoida tehokkaasti Euroopan tasolla suunnittelusta ja vastavuoroisuudesta kyseisten kohderyhmien kanssa.

MIT!- hanke perustuu innovatiiviselle markkinointitavalle lisäämällä matkailuyritysten esiintuloa ja kilpailukykyä vahvistamalla niiden suorituskykyä ja mahdollisuuksia. Tällä tavalla MIT!-hanke haluaa edistää ikääntyvien ja vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä parempaa liikkumista ja esteettömyyttä matkailussa sekä myötävaikuttaa heidän elinikäiseen oppimiseensa, edistää heidän liikkumismahdollisuuksia ja vaikuttaa heidän elämän laatuun.


  make it accessible  
 
 
          MIT! Market place                         MIT! - Make it accessible! Promote barrier-free travelling for senior citizens and people with handicaps
through innovative marketing strategies based on awareness of specific requirements, needs and active interest in social inclusion 504655-LLP-1-2009-1-DE-LEONARDO-LMP

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen
sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.
Logo Leonardo da Vinci