Logo

 

ZAKAJ POSTANiMO DOSTOSTOPi? : WHY 'MiT! - MAKE iT ACCESSiBLE'?
Turistični sektor, ki je večinoma sestavljen iz malih in srednjih podjetij, je izjemno pomemben za evropsko gospodarstvo. Hkrati dostopnost potovanj predstavlja pomembno temo evropske turistične politike.
V EU živi okrog 37 milijonov oseb s posebnimi potrebami, ki za turizem predstavljajo velik in rastoč tržni segment.

Izboljšanje dostopnosti predpostavlja tudi izboljšanje dostopnosti za starejše. Skupaj 120 milijonov invalidov in starejših oseb v Evropi potrebuje izboljšano dostopnost.

USMERJENOST K MSP iN MiKRO PODJETJEM
Za MSP in mikro podjetja v turističnem sektorju je ključno, da se aktivno soočajo s spremembami in razvijajo nove proizvode in storitve, ki bodo zadovoljile rastoče povpraševanje, da se jasno profilirajo in komunicirajo na evropskem nivoju, kako bi razvili učinkovit dialog s ciljnimi skupinami.

MIT! temelji na inovativnem trženjskem pristopu, ki stremi k izboljšanju rezultatov in konkurenčnosti turističnih podjetij preko izboljšanja rezultatov MSP in človeških potencialov.

MIT! bo prispeval k izboljšanju dostopnosti turizma in vseživljenjskega učenja za starejše ljudi in osebe s posebnimi potrebami in njihove družinske člane ter bo pripomogel k povečanju njihove mobilnosti in izboljšanju kakovosti življenja.

  make it accessible  
 
 
          MIT! Market place                         MIT! - Make it accessible! Promote barrier-free travelling for senior citizens and people with handicaps
through innovative marketing strategies based on awareness of specific requirements, needs and active interest in social inclusion 504655-LLP-1-2009-1-DE-LEONARDO-LMP

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne
predstavlja stališč Evropske komisije.
Logo Leonardo da Vinci