Logo

 

OPETELLAAN TEKEMÄÄN MATKAILUSTA HELPOSTI SAAVUTETTAVAA
Standardit määrittävät esteettömyyden ja saavutettavuuden, mutta perinteinen matkailumarkkinointi
keskittyy kuitenkin yleiseen vaatimustasoon, sillä tähän mennessä vain 6,5 % majoitusliikkeistä pystyy vastaamaan näihin vaatimuksiin.

Määritelmä liikuntarajoitteisesta käsittää monimuotoisen joukon henkilöitä, joilla on erilaisia vaatimuksia,
kykyjä, tarpeita ja kiinnostuksia. MIT!- hanke keskittyy näihin erityisryhmiin ja heille suunnattujen matkailutuotteiden ja -palveluiden kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen.
KOULUTUSTA ERILAISILLA TAVOILLA
MIT!- hanke kehittää monimuotoista koulutusta – vakiomallin suunnittelulle ja tiedonvaihdolle -
internetissä toimivan sähköisen työkalun esityksille ja markkinoinnille ja – toiminta-alustan koskien eurooppalaista vaatimustasoa.
Lataa  MIT! - esite tästä
MIT!- hanke kohdistaa toimintansa pienten ja keskisuurten matkailuyritysten johdolle ja niille, jotka ovat vastuussa markkinoinnista - kouluttajille, opettajille, elinikäisen oppimisen avainhenkilöille, toimijoille, ikääntyneiden ja invalidien yhdistyksille ja alueellisten kehittäjille.
  make it accessible  
 
 
MIT! - Make it accessible! Promote barrier-free travelling for senior citizens and people with handicaps
through innovative marketing strategies based on awareness of specific requirements, needs and active interest in social inclusion 504655-LLP-1-2009-1-DE-LEONARDO-LMP

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen
sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.
Logo Leonardo da Vinci