Logo

 

DOWIEDZ SIĘ JAK SPRAWIĆ ABY TWOJE USŁUGI STAŁY SIĘ DOSTĘPNE
Nasze oceny definiują standardy oraz poziomy dostępności, a tradycyjne strategie marketingowe w sektorze turystycznym skupiają się na wymaganiach standardowych, jednak obecnie jedynie 6,5% hoteli, domów wypoczynkowych i pensjonatów spełnia chociaż podstawowe wymagania.
KURS SZKOLENIOWY i INNE PRODUKTY PROJEKTU MIT
W projekcie powstał kurs szkoleniowy MIT! Training Course, Przewodnik MIT! Guide to Accessible Tourism, oraz platforma internetowa www.tourism4all.net prezentująca wybrane oferty spełniające wymagania naszych grup docelowych.
Do pobrania – Ulotka projektu MIT!
MIT! jest skierowany do osób pracujących w MŚiP w sektorze turystycznym oraz osób odpowiedzialnych za marketing – trenerów, nauczycieli, szkoleniowców zajmujących się rynkiem turystycznym, Instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych, jak również do osób, którym zależy na ekonomicznym rozwoju ich regionu.

MIT! skupia się na określonych grupach docelowych i dodatkowo przyjmuje holistyczne rozumienie produktów i usług turystycznych, jako że termin “osoby niepełnosprawne” zawiera w sobie tak wiele osób, które różnią się wymaganiami, możliwościami, potrzebami, zainteresowaniami…
  make it accessible  
 
MIT! | Cele | News | Linki | Kontakt | Forum              MIT! Market place
 
MIT! - Make it accessible! Promote barrier-free travelling for senior citizens and people with handicaps
through innovative marketing strategies based on awareness of specific requirements, needs and active interest in social inclusion 504655-LLP-1-2009-1-DE-LEONARDO-LMP

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Logo Leonardo da Vinci